zlatko serdarević

Europa traži potpuno novi pristup u programskoj osmišljenosti i načinu prezentacije zamišljenih sadržaja. Pored obaveze izrade strategijskog plana razvoja kulture, akcentiranja okretanja k budućnosti, stvaranja prostora kojeg će oblikovati i davati mu formu otvorenosti, utjecaja na fizički izgled grada, ovaj...
  • 18. 6. 2018.
  • 0 komentara
Saznaj više
Pretraga događaja