mirko božić

Piše: Mirko Božić (Kultura.ba) Među predrasudama o kulturi na koje nailazim, dvije su posebice česte: prema prvoj, kultura je luksuz, a prema drugoj uživanje u kulturi zahtijeva određeni nivo snobizma. Ni jedno ni drugo nije istina – kultura je pravo...
  • 29. 6. 2018.
  • 0 komentara
Saznaj više
Pretraga događaja