Strategijom osigurati dobar model upravljanja kulturom

Pred većim brojem kulturnih djelatnika, predstavnika javnog i nevladinog sektora, alternativne scene, umjetnika i sveučilišnih profesora prezentiran je prijedlog “Strategije razvoja kulture Grada Mostara 2018.-2026.: Premošćivanje razdvojenosti”. Istaknuto je kako će Grad Mostar među prvima u Bosni i Hercegovini dobiti strategiju i da od 10. listopada to više neće biti prepreka za slanje aplikacije za kandidaturu Mostara za Europsku prijestolnicu kulture (EPK) 2024. godine. Naglašena je važnost strategije za kreiranje suvremene i kvalitetne vizije razvoja kulture grada, koja će odgovarati vremenu i prostoru te potreba građana Mostara.

“Strategija ima dva temeljna cilja. Jedan je stvaranje okvira i ambijenta za proizvodnju i potrošnju kulturnih dobara, a drugi je osiguranje modela upravljanja kulturom grada. Predviđeno je formiranje Jedinice za upravljanje kulturom grada kao jednog administrativno-izvršnog organa. U rad ove Jedinice bit će uključeni predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora pa će građani imati kanal utjecaja na odvijanje kulturnih događanja u Mostaru”, istaknuo je koordinator izrade strategije prof. dr. Vjekoslav Domljan. On je dodao kako je namjera ostvariti socijalnu transformaciju grada i premostiti razlike uz POŠTIVANJE različitosti, osiguranje PRISTUPA kulturnim događajima svima, i uz PARTNERSTVO javnog, privatnog i civilnog sektora.

”Prijedlog strategije od sinoć se može naći na službenoj web stranici www.mostar2024.ba i sada očekujemo povratne informacije od zainteresirane javnosti do 1. listopada, nakon čega bi 10. listopada trebao biti objavljen konačan dokument”, izjavila je šefica Službe za kulturu Grada Mostara Inga Dragoje Mikulić, dodavši kako je želja osigurati transparentan razvoj umjetničkog programa i kulturnih institucija u Mostaru.

Ključno pitanje već na današnjem predstavljanju strategije bilo je kako se grad koji nema ni gradsko vijeće planira kandidirati za prijestolnicu kulture. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić podsjetio je da i proračun svake godine bude potpisan.

”Mi smo ovaj projekt počeli zajedno sa svim političkim strankama u Gradu Mostaru, dobili smo od njih podršku. Isto tako, otvorili smo se javnosti. Strategija je preduvjet za EPK, i ako bude podrške javnosti, a ne sumnjam da neće, gradonačelnik će je potpisati. Sve je premostivo, pa tako i to”, rekao je Bešlić i promovirao slogan kandidature Grada Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine: Sve je premostivo (Everything is bridgeable).

Bljesak.info // Mostar2024.ba

Pretraga događaja