Predavanje o kulturološkim temeljima moderne Europe

Proveli smo zanimljivo podne u četvrtak, 14. 6. 2018., s profesorom Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Milom Lasićem. U ugodnom ozračju Velike galerije kraljice Katarine Hrvatskoga doma herceg Stjepan Kosača profesor Lasić nam je, kao “eurolog” odnosno profesor europskih integracija, kazao nekoliko riječi o kulturološkim temeljima moderne Europe i Europi danas.

Prof. dr. sc. Mile Lasić je nositelj politoloških kolegija: Uvod u političku teoriju II, Međunarodni politički odnosi I. i II., Integracijski dometi Europske unije, Interkulturalno razumijevanje, EU: organizacija i sustavi, Suvremena diplomacija. Izvodi nastavu i na Studiju socijalnog rada iz kolegija Multikulturalnost u socijalnom radu, kao  i na doktorskom studiju “Jezici i kulture u kontaktu” Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Pretraga događaja