Objavljen Poziv za prijavu programa Zimskog grada Mostar 2018.

Na temelju Odluke Grada Mostara o organizaciji Zimskog grada i Dočeka Nove 2019. Studio za izvedbene umjetnosti Mostar raspisuje

POZIV ZA PRIJAVU PROGRAMA
Zimskog grada Mostar 2018.

I.

Gradskom Odlukom o organizaciji Zimskog grada Studio za izvedbene umjetnosti zadužen je za organizaciju zabavnog programa Zimskog grada u Mostaru od 2. 12. 2018. do 7. 1. 2019. Sadržaje „Zimskog grada“ želimo kreirati zajedno s građanima pa pozivamo ustanove, udruge i  pojedince da prijave programe sljedećeg tipa:

 

  • Kulturne, umjetničke, obrazovne, zabavne i slične aktivnosti, pogodne za najširu publiku, djecu i/ili odrasle i za izvođenje na otvorenom (velika scena).

II.

Prijave programa podnose se u slobodnoj formi i trebaju sadržavati sljedeće elemente prema kojima će biti vrednovani:

  • Naziv programa
  • Nositelj/i programa
  • Kratak opis i struktura programa
  • Troškovnik programa

III.

Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju sve fizičke i pravne osobe iz Mostara, Bosne i Hercegovine kao i inozemstva.

IV.

Predlagatelji programa svoje prijave programa mogu podnijeti u elektroničkoj formi na adresu siumostar@gmail.com (u predmetu navesti „Zimski grad“) ili poštom na adresu Studio za izvedbene umjetnosti, Gradska banja, Trg Republike 1, 88000 Mostar (na koverti naznačiti „Zimski grad“).

V.

Sve prispjele prijave vrednovat će Služba za kulturu Grada Mostara i timovi projekta Mostar 2024. Glavni kriterij odabira programa bit će odnos kvalitete, zanimljivosti i cijene programa.

VI.

Rok za prijem prijava programa je 22. 11. 2018. godine do 12,00 sati.

VII.

Sva dodatna pojašnjenja o pojedinostima Poziva mogu se dobiti putem elektroničke pošte siumostar@gmail.com i kultura@mostar.ba.

 

Studio za izvedbene umjetnosti

Pretraga događaja