Mostar Rock School i Dječji hor MC Pavarotti u srijedu na Forumu na šetalištu

U okviru Foruma na šetalištu Mostar Rock School i Dječji hor Muzičkog centra Pavarotti  nastupit će u srijedu, 13. 6. 2018., s početkom u 19 sati.

Mostar Rock School je, kako kaže voditelj projekta Orhan Maslo, fabrika zvuka i platforma podrške sa lepezom servisa za mlade muzičare i bendove u usponu.

Djelujemo u prostorijama Muzičkog centra Pavarotti gdje nudimo muzičko obrazovanje za mlade. Kroz individualne časove na dnevnoj bazi, kao i programe kombiniranih časova i session bendova, polaznici unaprijeđuju svoje znanje i vještine, međusobno sarađuju i zajednički stvaraju, istaknuo je Maslo.

Muzički centar Pavarotti otvoren je u nekadašnjoj zgradi osnovne škole u Mostaru 1997. godine na inicijativu War Child (UK). Centar su velikodušno podržali Luciano Pavarotti, Brian Eno, članovi grupe U2 i drugi umjetnici. Oni su bili vođeni idejom da naprave muzički centar u postratnoj BiH kako bi pomogli mladima.

U tom periodu primarni ciljevi Muzičkog centra Pavarotti bili su pokretanje edukativno-kreativnih projekata-radionica za djecu i mlade ljude Mostara i regije kao dodatni način njihovog obrazovanja. Jedan od zanimljivijih projekata je uspostavljanje prvog odjela muzičke terapije kroz koji se koristeći kliničku muzičku terapiju radilo s traumatiziranom djecom i mladima BiH, posebno Mostara.

Danas Muzički centar Pavarotti nastoji ponuditi različite obrazovne i kreativne aktivnosti za djecu i mlade prilagođene uzrastu polaznika te njihovim sposobnostima. U tim aktivnostima koriste se različite obrazovne metode i elementi kreativne terapije s ciljem razvoja kulturnog života lokalne zajednice i inicijacije mladih u svijet umjetnosti.

Dječiji hor Pavarotti postoji od 1998. godine i ove godine obilježava 20 godina svoga postojanja. Članovi hora su djeca uzrasta od 4 do 12 godina. Glavni cilj hora je razvoj pjevačkih mogućnosti djece, kreativno-terapeutski rad s djecom s govornim nedostacima te predstavljanje različitih tehnika pjevanja. Jedan od ciljeva je i očuvanje kulturnog nasljeđa odnosno tradicionalne muzike.

Hor je nastupao na brojnim koncertima i manifestacijama, kako u organizaciji MC Pavarotti, tako i drugih ustanova i organizacija s područja cijele Bosne i Hercegovine, a bio je glavna okosnica festivala dječje pjesme „Zlatna Nota“. Voditeljica hora je Vesna Arapović.

Pretraga događaja