Događaji

Uskoro
Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje izdanja Udruženja za modernu historiju objavljenih u 2023. godini Zbornik radova HISTORIA MODERNA Bosnia & Herzegovina “80 godina od Drugog zasjedanja AVNOJ-a” Mirko Pejanović: “Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti”...
Pretraga događaja