Javni poziv za predlaganje zabavnog programa u okviru manifestacije Advent u Mostaru 2022. i Doček Nove 2023.

J A V N I  P O Z I V za iskaz interesa za predlaganje zabavnog programa u okviru manifestacije Advent u Mostaru 2022. i Doček Nove 2023. na otvorenom.

1. Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za zabavne programe (u daljnjem tekstu: Program) koji će se odvijati u okviru manifestacije Advent u Mostaru 2022. i Doček Nove 2023. na otvorenom u razdoblju od 15.12.2022. do 02.01.2023. godine.

Programe želimo sukreirati uz sudjelovanje građana pa pozivamo ustanove, udruge i pojedince da predlože programe koji će uključivati kulturne, umjetničke, obrazovne, zabavne, animacijske i druge slične aktivnosti pogodne za najširu publiku, djecu i/ili odrasle i za izvođenje na otvorenom.

2. Prijedlozi Programa podnose se u slobodnoj formi i moraju sadržavati sljedeće elemente:
– Naziv programa
– Nositelj/i programa
– Kratak opis i struktura programa
– Troškovnik programa.

3. Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sve fizičke i pravne osobe iz Mostara, Bosne i Hercegovine kao i inozemstva.

4. Sve prispjele prijedloge vrednovat će Odjel za društvene djelatnosti/Služba za kulturu Grada Mostara kao nositelj aktivnosti zabavnog programa Adventa u Mostaru 2022. i Dočeka Nove 2023. godine, zajedno sa MC Pavarotti i Hrvatskim domom hercega Stjepana Kosače u svojstvu producenata i organizatora događaja, odabrat će i podržati programe prema sljedećim kriterijima:
– Kvaliteta programa
– Zanimljivost programa
– Uključivost programa s obzirom na spol/dob
– Cijena programa
– Izvodivost koncepta u financijskom, programskom i produkcijskom smislu
– Raznolikost ponude
– Privlačnost sadržaja u smislu interesa za višekratnu posjetu manifestaciji
– Zastupljenost posebnih programa
– Reference i iskustva u provedbi istih ili sličnih programa
– Procjena kompetencije predlagatelja za uspješnu realizaciju programa
– Doprinos programa cjelokupnoj predblagdanskoj slici Grada,
– Atraktivnosti programa u cilju povećanja turističkih dolazaka na manifestaciju
– Doprinos promociji Adventa u Mostaru i turističke ponude Grada Mostara

5. Rok za podnošenje prijave i dokumentacije za Javni poziv traje 15 dana od dana objave Javnog poziva. Javni poziv bit će objavljen na web stranici Grada Mostara. Sva dodatna pojašnjenja o pojedinostima Poziva mogu se dobiti putem elektronske pošte kultura@mostar.ba

6. Predlagatelji programa svoje prijave Programa mogu podnijeti u elektronskoj formi na adresu kultura@mostar.ba, te u predmetu navesti „Prijedlog programa – Advent u Mostaru 2022. i Doček nove 2023“.

7. Sa izabranim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor kojim će biti regulirane sve obveze vezane uz realizaciju izabranog programa za Advent u Mostaru 2022. i Doček Nove 2023. Mostaru.

GRADONAČELNIK
Mario Kordić

Javni poziv u pdf-u možete preuzeti ovdje >>>

Pretraga događaja