Forum na šetalištu: Gudački kvartet i Udruženje umjetnika u Mostaru

Gudački kvartet Simfonijskog orkestra Mostar nastupit će u srijedu, 20. 6. 2018., s početkom u 19 sati, u okviru tradicionalnog Foruma na šetalištu. Izvesti će dvije Vivaldijeve simfonije: Simfonija br. 1. u C-duru i Mala simfonija u G-duru.

Uz Gudački kvartet građanima Mostara predstavit će se i Udruženje umjetnika u Mostaru čiji će članovi na Šetalištu prezentirati način stvaranja slika u raznim tehnikama.

Korijeni današnjeg Simfonijskog orkestra Mostar sežu u 1888. godinu, kada je u Mostaru utemeljeno Hrvatsko pjevačko društvo „Hrvoje“, u sklopu kojega je djelovao i orkestar do početka Drugog svjetskog rata. Početkom 50-ih godina 20. stoljeća inicijativu u glazbenom životu Mostara preuzela je Glazbena škola koja je dala i prve instrumentaliste. Time su bili stvoreni preduvjeti za osnivanje školskog orkestra. Godine 1953. uprava Narodnog kazališta, u suradnji s Glazbenom školom, okupila je glazbenike, a potkraj iste godine održavaju se prve probe. U travnju 1954. godine imenovano je prvo vodstvo Gradskog orkestra, koje će četiri godine kasnije prerasti u Simfonijski orkestar.

Nevladina organizacija Udruženje umjetnika u Mostaru osnovano je 1993. godine i cijelo vrijeme djelovalo je  u cilju afirmacije svih grana umjetničkog stvaralaštva. Prvih godina, pored likovne, aktivno su radile i druge sekcije poput literarne, teatarske i muzičke. Udruženje okuplja članstvo iz cijelog grada Mostara kao i iseljenike. U praksi, najveći broj aktivnosti bio je fokusiran na kolektivne i samostalne izložbe te sudjelovanje pojedinih članova na likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu.

Projekt “Forum na šetalištu” pokrenuli su Tim za izradu aplikacije Grada Mostara, Forum 2024, Studio za izvedbene umjetnosti i Grad Mostar, u suradnji sa studentima Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić“, s ciljem upoznavanja stanovnika Mostara o kandidaturi Mostara za Europsku prijestolnicu kulture 2024. godine.

Pretraga događaja