Western Balkans Youth Orchestra @ Open City Mostar

Western Balkans Youth Orchestra je projekt koji je okupio mlade iz 6 zemalja zapadnog balkana. Cilj ovog orkestra je stvaranje mostova kroz muziku, kulturu i umjetnost. Imamo priliku uživati u njihovoj muzici 26.07. na Platou Kosača.
26.07. | 21:00 | PLATO KOSAČA
Detalji o događaju