Večer Vivaldija

Solisti:
Jovan Bogosvljević, violina – Niš
Marija Rajković, violina – Niš
Tamara Arsovski, violina – Sarajevo
Belma Alić, violončelo – Sarajevo
Dirigent:
Igor Tatarević
Detalji o događaju