Razgovor o knjizi “Bibliografija medicinskih djela u SR BiH do 1895. godine”

U okviru kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2021” u Centru za kulturu Mostar 03. 08. u 20:30 bit će upriličen razgovor o knjizi “Bibliografija medicinskih djela u SR BiH do 1895. godine” izdanja FMON.
Ovo je treći u nizu susreta u toku Mostarskog ljeta 2021 na kojima mostarska publika može upoznati neke od izdavačkih i suizdavačkih projekata Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Riječ je o Bibliografiji medicinskih djela u SR BiH do 1895. godine autora prof. dr. Ajnije Omanić i mr. ph. Samuela Elazara.
O knjizi i zdravstvenim prilikama na području BiH u prošlosti govore: prof. dr. Ajnija Omanić, prof. dr. Arif Smajkić, prof. dr. Zarema Obradović, prim. dr. Fahrudin Kulenović.
Moderator promocije:
dr. sc. Goran Karanović
Izdanje: FMON
Detalji o događaju