Razgovor o knjigama “Osmanisti BiH I-II”

U Centru za kulturu Mostar 01. 07. u 20:30 bit će upriličen Razgovor o knjigama “Osmanisti BiH I-II” autora Enesa Pelidije koje je objavilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke a u okviru kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2021”
FMON je prvu knjigu o osmanistima Bosne i Hercegovine autora Enesa Pelidije objavilo 2019. godine, a u njoj je autor dao osnovne informacije o 11 osmanista koji su pisali u prvoj polovini 20. stoljeća (od Safvet-bega Bašagića do Mehmeda Handžića).
Nakon toga je iz štampe izašla i druga knjiga „Osmanisti Bosne i Hercegovine do početka 21. stoljeća – biografski i bibliografski podaci“, u kojoj je Enes Pelidija na jednom mjestu predstavio osnovne biografske i bibliografske podatke o 25 osmanista čiji su radovi važni za dalje istraživanje historije Bosne i Hercegovine u osmanskom razdoblju. U ovoj knjizi Pelidija je naveo osnovne podatke o slijedećim osmanistima: Hamdija Kreševljaković, Hazim Šabanović, Osman Asaf Sokolović, Tajib M. Okić, Mehmed Mujezinović, Alija Bejtić, Seid M. Traljić, Vanče Boškov, Nedim Filiović, Muhamed Hadžijahić, Hamid Hadžibegić, Vasa Čubrilović, Branislav Đurđev, Fehim Dž. Spaho, Radovan Samardžić, Ismet Kasumović, Ešref Kovačević, Adem Handžić, Avdo Sućeska, Smail Balić, Hivzija Hasandedić, Milan Vasić, Salih Trako, Dušanka Bojanić i Ahmed S. Aličić.
O knjigama će govoriti: prof. dr. Enes Pelidija, prof. dr. Faruk Taslidža, mr. sc. Šaban Zahirović, doc. dr. Adis Zilić
Moderator promocije: dr. sc. Goran Karanović.
Detalji o događaju