Promocija knjige “Mahala Carina u Mostaru” historija i razvoj grada

U okviru kulturne manifestacije “Mostarsko ljeto 2021” u Centru za kulturu Mostar 13. 07. u 20:30 bit će upriličena Promocija knjige “Mahala Carina u Mostaru” historija i razvoj grada autora Ahmeta Kurta.
Knjiga Mahala Carina je napisana za sve Mostarce i ostale koji vole ovaj grad. Jednom će potomci Mostaraca kada dođu u ozbiljno doba osjećati žudnju da nađu svoja svjetleća ognjišta u tmini historije i zaborava. Tada će njihova probuđena čežnja početi postavljati pitanja ko su i odakle su oni, ko su njihovi preci, kako su i gdje živjeli, pod kakvim prilikama, od čega su strahovali, čemu su se nadali? Čovjeku bez vlastite prošlosti jako je teško stvoriti identitet.
Ova knjiga o pet stoljeća Mostara, njegovim mahalama i stanovnicima, pružiće im neke elemente na osnovu kojih mogu, uz ostalo, razvijati vlastiti identitet za sadašnjost i budućnost. U indeksu imena među 4.100 stanovnika mahale Carine i Mostara mnogi od njih će pronaći imena svojih zaboravljenih predaka.
Knjiga obiluje brojnim imenima, nerijetko poznatih historijskih figura, ali i običnog svijeta koji je učestvovao u kreiranju lokalne i nacionalne historije i one specifične isprepletenosti misaonosti, vedrine i humora, od čega je satkan i jedinstveni Duh Mostara.
Autor: Ahmet Kurt
DOBRODOŠLI!
Detalji o događaju