Projekcija filmova “Satibara Film Presents”

Satibara je rođena pre više od 12 godina kao neformalna organizacija udruženog rada (OUR Satibara). Fimadžije, pozorišni umetnici i filozofi udružili su se u borbi protiv predrasuda i diskriminacije kroz promovisanje i produkciju filmske umetnosti i podizanja svesti o značaju umetnosti za društveno zdravlje. Vremenom su se i registrovali kao udruženje, a trenutno se najviše bave filmom kao sredstvom doživotnog aktivizma. Aktivnosti Satibare se odvijaju na tri fronta: filmsko stvaralaštvo, neformalno obrazovanje i promocija nezavisnog filma. Konkretno, tu spadaju: autorski filmovi Satibarinih članova, Inkluzivni kinoklub Moj krupni plan (od 2017) i MikroFAF – Međunarodni festival DIY i nezavisnog kratkog filma (od 2010).
U okviru programa Satibara Film Presents biće prikazani filmovi iz sve tri navedene sfere, kao neka vrsta spontanog upoznavanja sa onim čime se Satiborci bave od svojih početaka do danas.
Prikazivanje filmova
Filmovi nastali u Inkluzivnom kinoklubu „Moj krupni plan“
Satibarini autorski filmovi – kratki i srednji metar različitih žanrova
Gostovanje MikroFAF festivala u Abraševiću
Detalji o događaju