Predstavljanje izdanja Udruženja za modernu historiju objavljenih u 2023. godini

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje izdanja Udruženja za modernu historiju objavljenih u 2023. godini

Zbornik radova HISTORIA MODERNA Bosnia & Herzegovina “80 godina od Drugog zasjedanja AVNOJ-a”

Mirko Pejanović: “Bosna i Hercegovina – 30 godina od sticanja nezavisnosti”

Hannes Grandits: “Kraj osmanske vladavine u Bosni – Suprotstavljena djelovanja i imperijalna prisvajanja”

Xavier Bougarel: “Kod Titovih partizana – Komunisti i seljaci u Bosanskoj krajini 1941-1945.”

Promotori: Jasmin Branković i Husnija Kamberović
Moderator: Asim Krhan

Muzej Hercegovine Mostar, ponedjeljak 4.12.2023. u 13 sati

Detalji o događaju