Panel diskusija: “Strategija koja pokreće mlade”

OKC Abrašević organizuje panel diskusiju ‘Strategija koja pokreće mlade’ koja će se održati u ponedjeljak, 27. marta 2023. u konferencijskoj sali Hotela Mostar s početkom od 10:45 h.
Okupljajući sve interesne skupine želimo revitalizovati pitanje strategije za mlade Grada Mostara koja je neophodna za rješavanje izazova i ispunjavanje potreba mladih ljudi u našem gradu.
Panelisti:
Panel 1: Zašto nam treba Strategija za mlade?
– Zaim Memić, Vijeće mladih Grada Mostara
– Arnela Memić, Centar za psihološku podršku ‘Sensus’
– Amar Husnić, OKC Abrašević
Panel 2: Transparentnost procesa izrade, finansiranje, evaluacija, nadzor
– Jasmin Pandur, predsjednik Komisije za mlade pri Gradskom vijeću Grada Mostara
– Sabina Memić, viši samostalni referent za odnose sa NVO i vjerskim zajednicama Grada Mostara
– Adela Gosto, članica Komisije za mlade pri Gradskom vijeću Grada Mostara
Prijavni link na: abrasradio.info
Panel se realizuje u okviru projekta Mostar – Prostori koji pokreću koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.
Detalji o događaju