Izložba “Stari Most”

Izložba pod nazivom “Stari Most” bit će održana u Centru za kulturu Mostar, u ponedjeljak 17. augusta sa početkom u 20 sati, a pripremio je Dječiji vrtić Ciciban.

Teme koje su djeca predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina crtala, slikala upotrebljavajući različite likovne tehnike opisuju slike njihovog grada. Teme Mostar moj grad i Stari most kroz dječije likovno izražavanje opisuju estetski doživljaj okoline u kojoj žive. Dijete crta svijet onako kako ga vidi, spontano, iskreno, kroz spoj realnosti i mašte,kroz spoj konkretnosti i simboličnosti. Na ovaj način uz podršku odgajatelja nastala je ova izložba dječijih likovnih radova.

Detalji o događaju