90 GODINA OD ROĐENJA PREDRAGA MATVEJEVlĆA

U programu učestvuju:
Dragan Markovina, Irma Marić, DarioTerzić

Odlomke iz Matvejevićevih djela govore Fatima Trbonja i Sarah Sarić
Detalji o događaju